Velkommen!

Log In | Register for a User Account

Hei og velkommen til Hømandberg familiens slektssider.

Jeg har i alle år vært generelt interessert i historie. Har opp igjennom årene ofte spurt meg selv….anene mine……hvem er disse menneskene som gjennom sine gener formet oss som lever i dag???

Det var vel først på midten av 1990 tallet at jeg begynte å systematisere informasjon om min nærmeste familie, og særlig etter at min bestefar Ingvar Hømandberg gikk bort. Jeg hadde lite informasjon om hans familie. Utover at min bestefar kom fra Strand i Nord-Aurdal visste jeg svært lite. Litt av og på de første årene, men har brukt mye tid de siste årene. Dagens teknologi gir unike muligheter for å finne sine aner. Jeg tenker her spesielt på hva man kan finne ved hjelp av internett.

Å finne sine aner er allikevel uansett hjelpemidler et møysommelig arbeide. Til en viss grad kan vi komme noen århundrer tilbake i tid, men før 1400 tallet finnes det lite pålitelig skriftlig materiell. Til tider kan det også være vanskelig å finne senere dokumentasjon, dette kan selvfølgelig også ha sammenheng med at Norge som kjent var i union med Danmark og at mye dokumentasjon havnet ut av landet.

Allikevel har jeg tatt med et senario over mulige aner også før 1400 tallet. Dette må ses på som hva det er, nemlig høyst usikkert. Ved at det finnes lite dokumentasjon fra denne tiden er feilmarginene svært store. Det som i denne databasen er tatt med er hva jeg har funnet i andre slektstrær, bøker og annen relevant dokumentasjon funnet på nettet.

Utgangspunktet har vært å finne anene til min bestefar Ingvar Hømandberg. Det har så lang blitt en fin og interessant reise tilbake i tid. Mange spennende personligheter er funnet. Rart er det også å se hvordan de ulike grener har vokst seg utover både her i landet og også i utlandet. Interessant er det også at både min fars og mors slekt har fellesnevnere tilbake i tid.

Du som har interesse og tar en titt på disse sidene vil nok finne feil og mangler. Jeg er derfor svært takknemlig dersom du kan gi en tilbakemelding, slik at feil og mangler kan rettes opp.

Jeg hadde i tillegg satt stor pris på om du, dersom du sitter inne med informasjon som navn, bilder, historier eller annen dokumentasjon om slekten gir tilbakemelding, slik at det kan legges inn i databasen til felles glede.

Som det fremgår av etterslekt og etternavn kan man med viss sikkerhet si at en av våre stamfedre er Biskop Karl, som til tross for at prester ikke hadde lov til å ha «familie» fikk mange barn med stor etterslekt i Oppland.

Alle kan få tilgang til på denne siden. Men, det krever at du ber om tilgang, det finnes mange nålevende personer i databasen!!! Selv om ikke alle er direkte i slekt med hverandre, så er det logiske linjer mellom alle i form slektskap eller inngifte.

Her kan selvsagt finnes feil, og jeg vil sette stor pris på å få tilbakemeldinger dersom noen finner slikt.

Contact Us

email imageIf you have any questions or comments about the information on this site, please contact us. We look forward to hearing from you.